Verantwoording

De gegevens die op deze website worden gepubliceerd zijn louter informatief. Ik pretendeer geen wetenschappelijk onderbouwde genealogische presentatie te hebben samengesteld.
De data zijn verkregen uit:
Een ieder die bezwaar heeft tegen het vermelden van zijn gegevens of die van zijn familieleden, wordt uitgenodigd dit via het reactieformulier aan mij kenbaar te maken; de vermelding zal dan direct geanonimiseerd worden.

Overname van de data die in de parentelen en kwartierstaten zijn vermeld is toegestaan. Commercieel gebruik van deze data is uitdrukkelijk verboden.